Led Cảnh Quan
 • LED HEESUN: ĐÈN ÂM NƯỚC HS-AND
 • Mã sản phẩm: HS-AND
 • Giá: 0
 • Bảo hành:
 • Tình trạng: Đang còn hàng
 • Công suất (W): 3W - 6 - 9 - 12 - 18 - 24 - 36W
 • Màu sắc ánh sáng: RGB
 • Kích thước (mm): ‏Φ82*145mm -  120*145 - 145*180 - 169*180 - 190*204 - 210*250 - ‏Φ230*240mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Điện áp: 24V/50Hz
 • Góc chiếu 30°
 • Tiêu chuẩn: IP68
 • Chỉ số hoàn màu: 85
 • Tuổi thọ đèn: 50.000h
 • Tia UV hoặc IR bức xạ: Không
 • LED HEESUN: ĐÈN ÂM NƯỚC HS-BX
 • Mã sản phẩm: HS-BX
 • Giá: 0
 • Bảo hành:
 • Tình trạng: Đang còn hàng
 • Công suất (W): 6W - 9 - 12 - 18W
 • Màu sắc ánh sáng: RGB
 • Kích thước (mm): ‏Φ130*60mm - 160*70 - 180*80 - Φ200*85mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Điện áp: 24V/50Hz
 • Góc chiếu 30°
 • Tiêu chuẩn: IP68
 • Chỉ số hoàn màu: 85
 • Tuổi thọ đèn: 50.000h
 • Tia UV hoặc IR bức xạ: Không
 • LED HEESUN: ĐÈN ÂM NƯỚC HS-BB
 • Mã sản phẩm: HS-BB
 • Giá: 0
 • Bảo hành:
 • Tình trạng: Đang còn hàng
 • Công suất (W): 9W - 12 - 18 - 24W
 • Màu sắc ánh sáng: RGB
 • Kích thước (mm): ‏Φ230*240mm - 230*45 - Φ290*65mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Điện áp: 24V/50Hz
 • Góc chiếu 30°
 • Tiêu chuẩn: IP68
 • Chỉ số hoàn màu: 85
 • Tuổi thọ đèn: 50.000h
 • Tia UV hoặc IR bức xạ: Không
 • LED HEESUN: ĐÈN ÂM NƯỚC HS-ANT
 • Mã sản phẩm: HS-ANT
 • Giá: 0
 • Bảo hành:
 • Tình trạng: Đang còn hàng
 • Công suất (W):3W - 6 - 9 - 12 - 18 - 24W
 • Màu sắc ánh sáng: RGB
 • Kích thước (mm): ‏Φ100*90 - 120*90 - 150*50 - 160*100 - 200*110 - Φ250*135
 • Bảo hành: 2 năm
 • Điện áp: 24V/50Hz
 • Góc chiếu 30°
 • Tiêu chuẩn: IP68
 • Chỉ số hoàn màu: 85
 • Tuổi thọ đèn: 50.000h
 • Tia UV hoặc IR bức xạ: Không
 • LED HEESUN: ĐÈN ÂM ĐẤT HS-ADC
 • Mã sản phẩm: HS-ADC
 • Giá: 0
 • Bảo hành:
 • Tình trạng: Đang còn hàng
 • Công suất (W):3W - 7 - 10 - 15 - 20 - 30 - 36W
 • Màu sắc ánh sáng: Trắng/Vàng
 • Kích thước (mm): ‏Φ65*80mm - 100*80 - 150*90 - 180*90 - 200*90 - 220*90 - Φ250*90
 • Kích thước khoét lỗ (mm): ‏Φ58*80mm - 94*80 - 145*90 - 170*90 - 190*90 - 210*90 - Φ240*90
 • Bảo hành: 2 năm
 • Điện áp: 85-265V/50Hz
 • Góc chiếu 30°
 • Tiêu chuẩn: IP68
 • Chỉ số hoàn màu: 85
 • Tuổi thọ đèn: 50.000h
 • Tia UV hoặc IR bức xạ: Không
 • LED HEESUN: ĐÈN ÂM ĐẤT HS-ADT
 • Mã sản phẩm: HS-ADT
 • Giá: 0
 • Bảo hành:
 • Tình trạng: Đang còn hàng
 • Công suất (W): 1W - 3 - 5 - 6 - 9 - 12 - 18 - 24 - 36W
 • Màu sắc ánh sáng: Trắng/Vàng
 • Kích thước (mm): ‏Φ65*75mm - 80*75 - 120*90 - 150*90 - 180*90 - 200*90 - 220*90 - Φ300*90
 • Kích thước khoét lỗ (mm): ‏Φ59*75mm - 74*75 - 114*90 - 144*90 - 170*90 - 180*90 - 200*90 - Φ280*90
 • Bảo hành: 2 năm
 • Điện áp: 85-265V/50Hz
 • Góc chiếu 30°
 • Tiêu chuẩn: IP65
 • Chỉ số hoàn màu: 85
 • Tuổi thọ đèn: 50.000h
 • Tia UV hoặc IR bức xạ: Không
 • LED HEESUN: ĐÈN ÂM ĐẤT HS-ADT-01
 • Mã sản phẩm: HS-ADT-01
 • Giá: 0
 • Bảo hành:
 • Tình trạng: Đang còn hàng
 • Công suất (W):3W - 6 - 9 -12 - 18 - 24 - 36 - 40W
 • Màu sắc ánh sáng:Trắng/Vàng
 • Kích thước (mm): ‏Φ80*80mm - 150*90 - 160*90 - 180*90 - 200*90 - 220*90 - 250*90 - Φ300*90mm
 • Kích thước khoét lỗ (mm): ‏Φ70*80mm - 140*90 - 150*90 - 165*90 - 180*90 - 200*90 - 230*90 - Φ280*90
 • Bảo hành: 2 năm
 • Điện áp: 85-265V/50Hz
 • Góc chiếu 30°
 • Tiêu chuẩn: IP66
 • Chỉ số hoàn màu: 85
 • Tuổi thọ đèn: 50.000h
 • Tia UV hoặc IR bức xạ: Không
 • LED HEESUN: ĐÈN ÂM ĐẤT HS-ADV48
 • Mã sản phẩm: HS-ADV48
 • Giá: 0
 • Bảo hành:
 • Tình trạng: Đang còn hàng
 • Công suất (W):48W
 • Màu sắc ánh sáng: RGB,Trắng/Vàng
 • Kích thước (mm): ‏Φ300*300mm
 • Kích thước khoét lỗ (mm): ‏Φ290*290mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Điện áp: 85-265V/50Hz
 • Góc chiếu 30°
 • Tiêu chuẩn: IP65
 • Chỉ số hoàn màu: 85
 • Tuổi thọ đèn: 50.000h
 • Tia UV hoặc IR bức xạ: Không
 • LED HEESUN: ĐÈN ÂM ĐẤT HS-ADV36
 • Mã sản phẩm: HS-ADV36
 • Giá: 0
 • Bảo hành:
 • Tình trạng: Đang còn hàng
 • Công suất (W):36W
 • Màu sắc ánh sáng: RGB,Trắng/Vàng
 • Kích thước (mm): ‏Φ300*300mm
 • Kích thước khoét lỗ (mm): ‏Φ290*290mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Điện áp: 85-265V/50Hz
 • Góc chiếu 30°
 • Tiêu chuẩn: IP65
 • Chỉ số hoàn màu: 85
 • Tuổi thọ đèn: 50.000h
 • Tia UV hoặc IR bức xạ: Không
 • LED HEESUN: ĐÈN ÂM ĐẤT HS-ADV24
 • Mã sản phẩm: HS-ADV24
 • Giá: 0
 • Bảo hành:
 • Tình trạng: Đang còn hàng
 • Công suất (W):24W
 • Màu sắc ánh sáng: RGB,Trắng/Vàng
 • Kích thước (mm): ‏Φ250*250mm
 • Kích thước khoét lỗ (mm): ‏Φ240*240mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Điện áp: 85-265V/50Hz
 • Góc chiếu 30°
 • Tiêu chuẩn: IP65
 • Chỉ số hoàn màu: 85
 • Tuổi thọ đèn: 50.000h
 • Tia UV hoặc IR bức xạ: Không
 • LED HEESUN: ĐÈN ÂM ĐẤT HS-ADV12
 • Mã sản phẩm: HS-ADV12
 • Giá: 0
 • Bảo hành:
 • Tình trạng: Đang còn hàng
 • Công suất (W):12W
 • Màu sắc ánh sáng: RGB,Trắng/Vàng
 • Kích thước (mm): ‏Φ200*200mm
 • Kích thước khoét lỗ (mm): ‏Φ190*190mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Điện áp: 24V/50Hz
 • Góc chiếu 30°
 • Tiêu chuẩn: IP65
 • Chỉ số hoàn màu: 85
 • Tuổi thọ đèn: 50.000h
 • Tia UV hoặc IR bức xạ: Không
 • LED HEESUN: ĐÈN ÂM ĐẤT HS-ADV9
 • Mã sản phẩm: HS-ADV9
 • Giá: 0
 • Bảo hành:
 • Tình trạng: Đang còn hàng
 • Công suất (W):9W
 • Màu sắc ánh sáng: Trắng/Vàng
 • Kích thước (mm): ‏Φ150*150mm
 • Kích thước khoét lỗ (mm): ‏Φ140*140mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Điện áp: 85-265V/50Hz
 • Góc chiếu 30°
 • Tiêu chuẩn: IP65
 • Chỉ số hoàn màu: 85
 • Tuổi thọ đèn: 50.000h
 • Tia UV hoặc IR bức xạ: Không
 • LED HEESUN: ĐÈN ÂM ĐẤT HS-ADV5
 • Mã sản phẩm: HS-ADV5
 • Giá: 0
 • Bảo hành:
 • Tình trạng: Đang còn hàng
 • Công suất (W):5W
 • Màu sắc ánh sáng: Trắng/Vàng
 • Kích thước (mm): ‏Φ120*120mm
 • Kích thước khoét lỗ (mm): ‏Φ110*110mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Điện áp: 85-265V/50Hz
 • Góc chiếu 30°
 • Tiêu chuẩn: IP65
 • Chỉ số hoàn màu: 85
 • Tuổi thọ đèn: 50.000h
 • Tia UV hoặc IR bức xạ: Không
 • LED HEESUN: ĐÈN ÂM ĐẤT HS-ADV4
 • Mã sản phẩm: HS-ADV4
 • Giá: 0
 • Bảo hành:
 • Tình trạng: Đang còn hàng
 • Công suất (W):4W
 • Màu sắc ánh sáng:Trắng/Vàng
 • Kích thước (mm): ‏Φ100*100mm
 • Kích thước khoét lỗ (mm): ‏Φ90*90mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Điện áp: 85-265V/50Hz
 • Góc chiếu 30°
 • Tiêu chuẩn: IP65
 • Chỉ số hoàn màu: 85
 • Tuổi thọ đèn: 50.000h
 • Tia UV hoặc IR bức xạ: Không
 • LED HEESUN: ĐÈN ÂM ĐẤT HS-ADV3
 • Mã sản phẩm: HS-ADV3
 • Giá: 0
 • Bảo hành:
 • Tình trạng: Đang còn hàng
 • Công suất (W): 3W
 • Màu sắc ánh sáng: Trắng/Vàng
 • Kích thước (mm): ‏Φ100*100mm
 • Kích thước khoét lỗ (mm): ‏Φ90*90mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Điện áp: 85-265V/50Hz
 • Góc chiếu 30°
 • Tiêu chuẩn: IP65
 • Chỉ số hoàn màu: 85
 • Tuổi thọ đèn: 50.000h
 • Tia UV hoặc IR bức xạ: Không
 • LED HEESUN: ĐÈN ÂM ĐẤT HS-ADD
 • Mã sản phẩm: HS-ADD
 • Giá: 0
 • Bảo hành:
 • Tình trạng: Đang còn hàng
 • Công suất (W): 5W - 9W - 12W - 24W - 48W
 • Màu sắc ánh sáng: RGB,Trắng/Vàng
 • Kích thước (mm): ‏Φ200*80*60 - 500*90*75 - 600*90*75 - 1000*90*75 - Φ1000*120*80
 • Kích thước khoét lỗ (mm): ‏Φ190*70*60 - 490*80*75 - 590*80*75 - 990*80*75 - Φ990*110*80
 • Bảo hành: 2 năm
 • Điện áp: 85-265V/50Hz
 • Góc chiếu 30°
 • Tiêu chuẩn: IP65
 • Chỉ số hoàn màu: 85
 • Tuổi thọ đèn: 50.000h
 • Tia UV hoặc IR bức xạ: Không
 • LED HEESUN: ĐÈN ÂM ĐẤT HS-ADTC
 • Mã sản phẩm: HS-ADTC
 • Giá: 0
 • Bảo hành:
 • Tình trạng: Đang còn hàng
 • Công suất (W): 7W - 10W - 15W - 30W
 • Màu sắc ánh sáng: Trắng/Vàng
 • Kích thước (mm): ‏Φ130*140 - 100*140 - 160*155 - Φ260*195mm
 • Kích thước khoét lỗ (mm): ‏Φ120*140 - 90*140 - 150*155 - Φ250*195
 • Bảo hành: 2 năm
 • Điện áp: 85-265V/50Hz
 • Góc chiếu 60°
 • Tiêu chuẩn: IP65
 • Chỉ số hoàn màu: 85
 • Tuổi thọ đèn: 50.000h
 • Tia UV hoặc IR bức xạ: Không
 • LED HEESUN: ĐÈN ÂM ĐẤT HS-ADH
 • Mã sản phẩm: HS-ADH6
 • Giá: 0
 • Bảo hành:
 • Tình trạng: Đang còn hàng
 • Công suất (W):3*2W - 4*2W - 9*2W - 6*2W 
 • Màu sắc ánh sáng: Trắng/Vàng
 • Kích thước (mm): ‏Φ120*120 - 150*125 - 180*130 - Φ200*140mm
 • Kích thước khoét lỗ (mm): ‏Φ115*120 - 145*125 - 155*130  - Φ185*140mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Điện áp: 24V/50Hz
 • Góc chiếu 30°
 • Tiêu chuẩn: IP65
 • Chỉ số hoàn màu: 85
 • Tuổi thọ đèn: 50.000h
 • Tia UV hoặc IR bức xạ: Không
 • LED HEESUN: ĐÈN CHIẾU ĐIỂM HS-TKT
 • Mã sản phẩm: HS-TKT
 • Giá: 0
 • Bảo hành:
 • Tình trạng: Đang còn hàng
 • Công suất (W):10W - 6*3W - 9*3W - 12*3W
 • Màu sắc ánh sáng: Vàng
 • Kích thước (mm): ‏Φ100*150 - 130*170 - 150*190 - Φ180*200mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Điện áp: 85-265V/50Hz
 • Góc chiếu 4°
 • Tiêu chuẩn: IP65
 • Chỉ số chống chịu va đập IK7
 • Chỉ số hoàn màu: 85
 • Tuổi thọ đèn: 50.000h
 • Tia UV hoặc IR bức xạ: Không
 • LED HEESUN: ĐÈN CHIẾU ĐIỂM COB HS-CDC
 • Mã sản phẩm: HS-CDC
 • Giá: 0
 • Bảo hành:
 • Tình trạng: Đang còn hàng
 • Công suất (W):10W - 20W - 30W - 40W
 • Màu sắc ánh sáng: Trắng/Vàng
 • Kích thước (mm): ‏Φ100*190 - 130*190 - 150*200 - Φ180*210mm
 • Bảo hành: 2 năm
 • Điện áp: 85-265V/50Hz
 • Góc chiếu 60°
 • Tiêu chuẩn: IP65
 • Chỉ số chống chịu va đập IK7
 • Chỉ số hoàn màu: 85
 • Tuổi thọ đèn: 50.000h
 • Tia UV hoặc IR bức xạ: Không