Vật TƯ Ngành Nước
 • Vòi Gạt 20 ANA Tay Vừa
 • Mã sản phẩm: ------
 • Giá: 0
 • Bảo hành:
 • Tình trạng: Đang còn hàng
 • Vòi Gạt ANA Tay Vừa
 • Mã sản phẩm: ------
 • Giá: 0
 • Bảo hành:
 • Tình trạng: Đang còn hàng
 • Vòi Gạt 15 ANA Tay Dài
 • Mã sản phẩm: ------
 • Giá: 0
 • Bảo hành:
 • Tình trạng: Đang còn hàng
 • Vòi Gạt 20 ANA Tay Dài
 • Mã sản phẩm: 107
 • Giá: 0
 • Bảo hành:
 • Tình trạng: Đang còn hàng
 • Vòi Gạt 15 ANA Tay Nơ
 • Mã sản phẩm: ------
 • Giá: 0
 • Bảo hành:
 • Tình trạng: Đang còn hàng
 • MÁY BƠM NƯỚC GIA ĐÌNH STVN 150
 • Mã sản phẩm: STVN-150-GD
 • Giá: 0
 • Bảo hành:
 • Tình trạng: Đang còn hàng
 • MÁY BƠM NƯỚC GIA ĐÌNH STVN 200
 • Mã sản phẩm: STVN-200-GD
 • Giá: 0
 • Bảo hành:
 • Tình trạng: Đang còn hàng
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
1. Ốp cánh bơm, xả E đồng.
2. Trục, Phớt INOX
3. Rơ le tự ngắt khi quá tải
4. Motor 100% dây đồng
5. Lót bạc đồng
6. Vỏ nhôm tản nhiệt
 • MÁY BƠM NƯỚC GIA ĐÌNH STVN 250
 • Mã sản phẩm: STVN 250-GD
 • Giá: 0
 • Bảo hành:
 • Tình trạng: Đang còn hàng
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
1. Ốp cánh bơm, xả E đồng.
2. Trục, Phớt INOX
3. Rơ le tự ngắt khi quá tải
4. Motor 100% dây đồng
5. Lót bạc đồng
6. Vỏ nhôm tản nhiệt
 • MÁY BƠM NƯỚC GIA ĐÌNH STVN 550
 • Mã sản phẩm: STVN 550-GD
 • Giá: 0
 • Bảo hành:
 • Tình trạng: Đang còn hàng
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
1. Trục, Phớt INOX
2. Motor 100% dây đồng
3. Lót bạc đồng
4. Rơ le tự ngắt khi quá tải
 • MÁY BƠM NƯỚC TỰ ĐỘNG THÔNG MINH STVN371
 • Mã sản phẩm: STVN371-GD
 • Giá: 0
 • Bảo hành:
 • Tình trạng: Đang còn hàng
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
1. Trục, Phớt INOX
2. Motor 100% dây đồng
3. Lót bạc đồng
4. Rơ le tự ngắt khi quá tải
 • MÁY BƠM NƯỚC GIA ĐÌNH STVN 129
 • Mã sản phẩm: STVN129-GD
 • Giá: 0
 • Bảo hành:
 • Tình trạng: Đang còn hàng
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
1. Trục, Phớt INOX
2. Motor 100% dây đồng
3. Lót bạc đồng
4. Rơ le tự ngắt khi quá tải
 • MÁY BƠM NƯỚC TỰ ĐỘNG THÔNG MINH STVN 130L
 • Mã sản phẩm: STVN130L-GD
 • Giá: 0
 • Bảo hành:
 • Tình trạng: Đang còn hàng
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
1. Trục, Phớt INOX
2. Motor 100% dây đồng
3. Lót bạc đồng
4. Rơ le tự ngắt khi quá tải 
 • MÁY BƠM NƯỚC GIA ĐÌNH STVN 126 S-GD
 • Mã sản phẩm: STVN-126-S-GD
 • Giá: 0
 • Bảo hành:
 • Tình trạng: Đang còn hàng
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
1. Trục, Phớt INOX
2. Motor 100% dây đồng
3. Lót bạc đồng
4. Rơ le tự ngắt khi quá tải
 • Xifong chậu rửa bát Juton trắng đôi
 • Mã sản phẩm: ------
 • Giá: 0
 • Bảo hành:
 • Tình trạng: Đang còn hàng
 • Xifong chậu rửa bát Juton trắng đơn
 • Mã sản phẩm: ------
 • Giá: 0
 • Bảo hành:
 • Tình trạng: Đang còn hàng
 • Đầu xifong đồng L01
 • Mã sản phẩm: ------
 • Giá: 0
 • Bảo hành:
 • Tình trạng: Đang còn hàng
 • Đuôi xifong ốc ren đồng
 • Mã sản phẩm: ------
 • Giá: 0
 • Bảo hành:
 • Tình trạng: Đang còn hàng
 • Xifong chậu rửa bát
 • Mã sản phẩm: ------
 • Giá: 0
 • Bảo hành:
 • Tình trạng: Đang còn hàng
 • Xifong sun xám
 • Mã sản phẩm: ------
 • Giá: 0
 • Bảo hành:
 • Tình trạng: Đang còn hàng
 • Bộ xifong inox thường
 • Mã sản phẩm: ------
 • Giá: 0
 • Bảo hành:
 • Tình trạng: Đang còn hàng