Dây Điện - Dây Cáp Điện
 • Thùng cáp mạng lan Cat6 Heesung Hàn Quốc
 • Mã sản phẩm: ------
 • Giá: 0
 • Bảo hành:
 • Tình trạng: Đang còn hàng
 • Cáp mạng lan cat5 Heesung Hàn Quốc
 • Mã sản phẩm: ------
 • Giá: 0
 • Bảo hành:
 • Tình trạng: Đang còn hàng
 • CÁP TREO – CU/XLPE/PVC Cu 99,99% TCVN 5935 0,6/1KV
 • Mã sản phẩm: ------
 • Giá: 0
 • Bảo hành:
 • Tình trạng: Đang còn hàng
CÁP TREO     CU/XLPE/PVC      Cu 99,99%        PVC Korea      TCVN 5935    0,6/1KV

Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935-1:2013      IEC 60502-1:2009

Nguyên vật liệu:

 • Lõi bện có nén Class 2, Đồng nguyên chất nhập khẩu hạng A     CU 99,99%
 • XLPE, PVC và các vật tư phụ khác Korea
 • CÁP NGẦM – CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC Cu 99,99% 0,6/1KV
 • Mã sản phẩm: ------
 • Giá: 0
 • Bảo hành:
 • Tình trạng: Đang còn hàng
CÁP NGẦM     CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC     
Cu 99,99%        PVC Korea        0,6/1KV

Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935-1:2013    IEC 60502-1:2009

Nguyên vật liệu: Lõi bện có nén Class 2, Đồng nguyên chất nhập khẩu hạng A     CU 99,99%

XLPE, PVC và các vật tư phụ khác Korea

 • Dây súp Trần Phú EcoTp
 • Mã sản phẩm: ------
 • Giá: 0
 • Bảo hành:
 • Tình trạng: Đang còn hàng
Nguyên vật liệu:
 • Ruột dẫn mềm Class 5, Đồng nguyên chất nhập khẩu hạng A     CU 99,99%
 • PVC Korea
 • Dây đơn Trần Phú EcoTp
 • Mã sản phẩm: ------
 • Giá: 0
 • Bảo hành:
 • Tình trạng: Đang còn hàng
Nguyên vật liệu:
 • Ruột dẫn mềm Class 5, Đồng nguyên chất nhập khẩu hạng A     CU 99,99%
 • PVC Korea
 • Dây dẹt Trần Phú EcoTp
 • Mã sản phẩm: ------
 • Giá: 0
 • Bảo hành:
 • Tình trạng: Đang còn hàng
Nguyên vật liệu:
 • Ruột dẫn mềm Class 5, Đồng nguyên chất nhập khẩu hạng A     CU 99,99%
 • PVC Korea
 • Cáp tròn mềm cách điện PVC Vỏ bọc VPC
 • Mã sản phẩm: ------
 • Giá: 0
 • Bảo hành:
 • Tình trạng: Đang còn hàng
Cáp tròn mềm cách điện PVC Vỏ bọc VPC
 • Cáp 4 ruột CU/XLPE/PVC CU 99,99%
 • Mã sản phẩm: ------
 • Giá: 0
 • Bảo hành:
 • Tình trạng: Đang còn hàng
Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935-1:2013      IEC 60502-1:2009

Nguyên vật liệu:

 • Lõi bện có nén Class 2, Đồng nguyên chất nhập khẩu hạng A     CU 99,99%
 • XLPE, PVC và các vật tư phụ khác Korea
 • Cáp 3 ruột 1 trung tính CU/XLPE/PVC 99,99%
 • Mã sản phẩm: ------
 • Giá: 0
 • Bảo hành:
 • Tình trạng: Đang còn hàng
Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935-1:2013      IEC 60502-1:2009

Nguyên vật liệu:

 • Lõi bện có nén Class 2, Đồng nguyên chất nhập khẩu hạng A     CU 99,99%
 • XLPE, PVC và các vật tư phụ khác Korea
 • Cáp 2 lõi hạ thế CU/XLPE/PVC
 • Mã sản phẩm: ------
 • Giá: 0
 • Bảo hành:
 • Tình trạng: Đang còn hàng
Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935-1:2013      IEC 60502-1:2009

Nguyên vật liệu:

 • Lõi bện có nén Class 2, Đồng nguyên chất nhập khẩu hạng A     CU 99,99%
 • XLPE, PVC và các vật tư phụ khác Korea
 • Cáp 1 lõi hạ thế 2 lớp nhựa CU/XLPE/PVC
 • Mã sản phẩm: ------
 • Giá: 0
 • Bảo hành:
 • Tình trạng: Đang còn hàng
Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935-1:2013      IEC 60502-1:2009

Nguyên vật liệu:

 • Lõi bện có nén Class 2, Đồng nguyên chất nhập khẩu hạng A     CU 99,99%
 • XLPE, PVC và các vật tư phụ khác Korea
 • Cáp 1 lõi hạ thế 1 lớp nhựa CU/PVC
 • Mã sản phẩm: ------
 • Giá: 0
 • Bảo hành:
 • Tình trạng: Đang còn hàng
CÁP TREO     CU/XLPE/PVC      Cu 99,99%        PVC Korea      TCVN 5935    0,6/1KV

Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935-1:2013      IEC 60502-1:2009

Nguyên vật liệu:

 • Lõi bện có nén Class 2, Đồng nguyên chất nhập khẩu hạng A     CU 99,99%
 • XLPE, PVC và các vật tư phụ khác Korea