Bồn Tắm
 • Bồn Tăm BY - 2023 -1, BY - 2023 -2
 • Mã sản phẩm: BY - 2023 -2
 • Giá: 0
 • Bảo hành:
 • Tình trạng: Đang còn hàng
Dòng sản phẩm: Bồn tắm nhựa ABS, Nhựa ACRYLIC
 • Bồn Tắm BY - 8022 -1, BY - 8022-2
 • Mã sản phẩm: BY - 8022-2
 • Giá: 0
 • Bảo hành:
 • Tình trạng: Đang còn hàng
Dòng sản phẩm: Bồn tắm nhựa ABS

 • Bồn Tắm BY - 8020, BY - 8020T
 • Mã sản phẩm: BY - 8020T
 • Giá: 0
 • Bảo hành:
 • Tình trạng: Đang còn hàng
Dòng sản phẩm: Bồn tắm thường
Quy cách:1700x800x550
 • Bồn Tắm By - 8017, BY - 8017T
 • Mã sản phẩm: BY - 8017T
 • Giá: 0
 • Bảo hành:
 • Tình trạng: Đang còn hàng
Dòng sản phẩm: Bồn tắm thường
Quy cách:1600x700x520
 • Bồn Tắm BY - 8016, BY - 8016M
 • Mã sản phẩm: BY - 8016M
 • Giá: 0
 • Bảo hành:
 • Tình trạng: Đang còn hàng
Dòng sản phẩm: Bồn tắm massage
KT: 1700 x 900 x 700 
Bồn tắm massage hình chữ nhật
 • Bồn Tắm BY - 8015, BY - 8015M
 • Mã sản phẩm: BY - 8015M
 • Giá: 0
 • Bảo hành:
 • Tình trạng: Đang còn hàng
Dòng sản phẩm: Bồn tắm massage
KT: 1700 x 800 x 550 
Bồn tắm massage hình chữ nhật
 • Bồn Tắm BY - 8014, BY - 8014M
 • Mã sản phẩm: BY - 8014M
 • Giá: 0
 • Bảo hành:
 • Tình trạng: Đang còn hàng
Dòng sản phẩm: Bồn tắm Massage
KT: 1680 x 870 x 560 
Bồn tắm massage hình chữ nhật
 • Bồn Tắm BY - 8013, BY - 8013M
 • Mã sản phẩm: BY - 8013M
 • Giá: 0
 • Bảo hành:
 • Tình trạng: Đang còn hàng
Dòng sản phẩm: Bồn tắm Massage
KT: 1750 x 770 x 550 
Bồn tắm massage hình chữ nhật
 • Bồn Tắm BY - 8012, BY - 8012M
 • Mã sản phẩm: BY - 8012M
 • Giá: 0
 • Bảo hành:
 • Tình trạng: Đang còn hàng
Dòng sản phẩm: Bồn tắm Massage
KT: 1700 x 750 x 500 
Bồn tắm massage hình chữ nhật
 • Bồn Tắm BY - 8009, BY- 8009M
 • Mã sản phẩm: BY- 8009M
 • Giá: 0
 • Bảo hành:
 • Tình trạng: Đang còn hàng
Dòng sản phẩm: Bồn tắm Massage
KT: 1300 x 1300 x 650 
Bồn tắm massage hình quạt
 • Bồn Tắm BY - 8008, BY - 8008M
 • Mã sản phẩm: BY - 8008M
 • Giá: 0
 • Bảo hành:
 • Tình trạng: Đang còn hàng
Dòng sản phẩm: Bồn tắm Acrylic

KT: 1400 x 1400 x 700 Bồn tắm massage hình quạt
 • Bồn Tắm BY-8005,BY - 8005M
 • Mã sản phẩm: BY - 8005M
 • Giá: 0
 • Bảo hành:
 • Tình trạng: Đang còn hàng
Dòng sản phẩm: Bồn tắm Massage
KT: 1600 x 850 x 700 
Bồn tắm massage hình chữ nhật
 • Bồn Tắm BY - 8004, BY - 8004M
 • Mã sản phẩm: BY - 8004M
 • Giá: 0
 • Bảo hành:
 • Tình trạng: Đang còn hàng
Dòng sản phẩm: Bồn tắm Massage
KT: 1850x1250x650 
Bồn tắm massage đôi
 • Bồn Tắm BY - 8001, BY - 8001M
 • Mã sản phẩm: BY - 8001M
 • Giá: 0
 • Bảo hành:
 • Tình trạng: Đang còn hàng
Dòng sản phẩm: Bồn tắm Massage
KT: 1300 x 1300 x 650 
Bồn tắm massage hình quạt
 • Bồn Nữ Hoàng Chuẩn Âu JL688
 • Mã sản phẩm: JL688
 • Giá: 0
 • Bảo hành:
 • Tình trạng: Đang còn hàng
Dòng sản phẩm: Bồn tắm Acrylic

Quy cách:1600*720*635MM;

100% acrylic bathtub, all white, without drainer and overflow
bồn tắm nhựa acrylic 100%, trắng toàn bộ, có xả đáy, xả tràn

 • Bồn Chuẩn Âu JL 627
 • Mã sản phẩm: JL 627
 • Giá: 0
 • Bảo hành:
 • Tình trạng: Đang còn hàng
Dòng sản phẩm: Bồn tắm Acrylic
100% acrylic bathtub, all white, with drainer and without overflow + repair bag
bồn tắm nhựa acrylic 100%, trắng toàn bộ, có xả đáy, không có xả tràn + túi dụng cụ sửa chữa.
 • Bồn Chuẩn Âu JL 603-1
 • Mã sản phẩm: JL 603-1
 • Giá: 0
 • Bảo hành:
 • Tình trạng: Đang còn hàng
Quy cách: 1800*800*600MM

100% acrylic bathtub, all white, with drainer and overflow + repair bag
Bồn tắm nhựa acrylic 100%, trắng toàn bộ, có xả đáy, xả tràn + túi dụng cụ sửa chữa.