CÁP NGẦM – CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC Cu 99,99% 0,6/1KV

CÁP NGẦM     CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC     
Cu 99,99%        PVC Korea        0,6/1KV

Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935-1:2013    IEC 60502-1:2009

Nguyên vật liệu: Lõi bện có nén Class 2, Đồng nguyên chất nhập khẩu hạng A     CU 99,99%

XLPE, PVC và các vật tư phụ khác Korea

Mã sản phẩm: ------
Bảo hành:
Giá: Liên hệ
Tình trạng: